Selectează o Pagină

Iacob Stamati

Iacob Stamati

EROARE: trebuie sa activati Cookie-urile pentru a vota.

(1792-1903)

 – sprijinitor al școlilor din Moldova; a desfășurat o frumoasă activitate filantropică Iacob Stamati (din botez Ioan), mi­tropolit. N. 24 iun. 1749, în părţile Bistriţei – Transilvania, † 11/12 mart. 1803, în Iaşi. Călugărit la mănăstirea Neamţ (1764), unde a învăţat carte; ieromonah şi econom al mă­năstirii, apoi la Mitropolie (1774); la 9 dec. 1782 ales episcop la Huşi (hirotonit în ziua următoare, înscăunat la 18 dec.); la 21 iun. 1792 ales mitropolit al Moldovei, păstorind până la moarte. S-a remarcat mai cu seamă prin realizările gospodăreşti: reşedinţe noi la Huşi şi Iaşi, refaceri la bisericile „Strete­nia” şi „Sfântul Gheorghe” din Iaşi; a ctitorit biserica „Banu” din Iaşi. Îndrumător al acti­vităţii tipografice; cu ajutorul lui s-au editat: Liturghierul (1794), Psaltirea (1794), Ceas­lovul (1797), Prăvilioară adică Molitvelnic în scurt (1802), romanul moralizator Critil şi Andronius al spaniolului Balthasar Gracian, din greceşte (1794), cărţile lui Amfilohie Ho­tiniul: Gramatica theologhicească, De obşte gheografte, Elemente aritmetice (1795) ş.a.; sprijinitor al şcolilor din Moldova; concepţia lui pedagogică este expusă într-un lung raport înaintat domnitorului, cu diferite recoman­dări cu privire la organizarea învăţământului şi la procesul instructiv-educativ. A desfăşu­rat şi o impresionantă lucrare filantropică.