Selectează o Pagină

Constatin N. Bolnavu

Constatin N. Bolnavu

EROARE: trebuie sa activati Cookie-urile pentru a vota.

”C.N. Vasiliu Bolnavu a murit, mare făcător de bine… Pornise pe drumul anevoios al ocrotirii aproapelui… ” – Marin Preda 1944

  • A înființat Fundația Universitară C.N. Vasiliu-Bolnavu, cu sediul în București, care a funcționat în perioada 1922 -1948 înlesnind studenților români creștin-ortodocși, fără mijloace, dar merituoși putința de a desăvârși studiile. Suma de douăsprezece milioane lei, impresionantă pentru acele vremuri, o depășea pe cea alocată în bugetul național pentru cazarea studenților în cămine. Imobilul din Piața Amzei cuprindea Căminul pentru studenți, o sală de conferințe, biblioteca și o editură proprie. Printre cei care au beneficiat de acest cămin amintim pe lingvistul Boris Cazacu, eminentul jurist Valentin Al. Georgescu — fost director la Institutul de istorie sud-est european, Emil Cioran, Gogu Rădulescu, Miron Constantinescu, Avram Bunaciu, Grigore Geamănu, Victor Isac – președintele Tineretului Universitar Țărănist, Constantin Drâmbă — fost director la Institutul Astronomic etc. Actul filantropic al lui Constantin Vasiliu Bolnavu a fost apreciat de Nicolae Iorga: „Constantin N. Vasiliu Bolnavu, un exemplu de urmat, menționând: Un proprietar din Ploiești, C. Vasiliu, a dăruit pentru cantinele studenților români suma de douăsprezece milioane. Întreaga opinie publică mulțămește pentru o faptă a cării frumuseță nu se poate releva îndeajuns”.
  • Pentru întreținerea și dezvoltarea fundației, C.N. Vasiliu-Bolnavu a mai donat un teren în suprafață de 160 ha, în Dudești-Cioplea. Terenul a fost destinat pentru ferma fundației, prin care să fie sporite veniturile ei și a căminului studențesc, precum și pentru acordarea de burse studenților săraci care studiau în țară și în străinătate;
  • Proiectul Sinaia: în anul 1928, Constantin N. Vasiliu Bolnavu înzestrează Fundația Universitară Constantin N. Vasiliu Bolnavu cu 575 de hectare în zona Valea Dorului – Sinaia – Moroeni, oferit cu titlu gratuit și destinat înființării unei „comune climaterice moderne cu construcțiuni” pentru diferite instituții culturale și de interes general obștesc, precum și 400 de locuri de case, acordate gratuit funcționarilor „care au adus și aduc servicii statului și poporului român”. Donația a fost acceptată în numele Fundației de către Nicolae Iorga, în calitatea sa de Rector al Universității din București, care a apreciat că acest fapt este unic în istoria atât a filantropiei, cât și a culturii românești.
  • Căminul din Roman. Între cele două războaie mondiale, Constantin N. Vasiliu Bolnavu a cumpărat terenul și mai multe imobile din fața Liceului Roman Vodă din Roman, jud. Neamț, unde a înființat un cămin ce asigura, în mod gratuit, condiții de întreținere (cazare și masă) pentru 200 de elevi de liceu merituoși (100 băieți și 100 fete), din Moldova de atunci. Pentru internatul din Roman a mai cumpărat 20 de hectare în satul Cordun, județul Roman și un hectar în orașul Roman (pentru cultivarea legumelor necesare internatului). Înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, terenul și clădirile au fost expropriate în interes public.
  • Ctitor de biserici, până în prezent fiind cunoscută doar biserica din Suceveni, județul Galați;
  •  A înființat școli, din care au fost documente cu acte numai trei;
  • Donarea de sume mari de bani pentru flota națională, în 1913, iar înaintea celui de-al Doilea Război Mondial, donarea a o sută milioane de lei pentru Armata Română;
  • Clădirea Primăriei din Dulcești, jud. Neamț, ridicarea Monumentului Eroilor, din comuna Dulcești, înființarea Fundației pentru Azilul din Dulcești, în 1939, înființarea Bibliotecii și asigurarea de donații pentru bibliotecile din alte sate;
  • A asigurat hrana, „tot timpul, cu porumb, pentru populația a douăzeci de comune”, donarea unei suprafețe de 2000 m.p., în perimetrul Calea Dorului (Sinaia), către Regimentul III 22 Inf. Dâmbovița;
  • Susținerea studiilor în Franța ale savantului român HENRI COANDĂ.

În 2019, Primăria Municipiului Roman i-a acordat titlul de cetățean de onoare, post-mortem, lui Constantin N. Vasiliu Bolnavu.

Gl.bg. prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan
Sibiu, 17 noiembrie 2020